LED

LED Svetelné zdroje, Drivery, Chladiče, Optika, Objímky, svorkovnice a iné...

 

KOMPONENTY PRE SVETELNÚ TECHNIKU

Elektronické predradníky, Indukčné predradníky, Objímky, Svorkovnice, Kondenzátory, Zapaľovače...

 

INTELIGENTNÉ OSVETLENIE

regulátory, stmievače, rozvádzače, relé jednotky, routre, senzory, softvéry ...

 

OSTATNÉ PRODUKTY

Bránové pohony, Kompenzácia, Prístroje nn


Návrh osvetľovacích sústav a svetelno-technické výpočty

Sme pripravení spracovať Vám návrh optimálneho osvetlenia, ktoré bude vyhovovať Vašim potrebám. Pomocou softvérov DIALUX vypracujeme výpočet osvetlenia v súlade s platnými normami pre osvetľovanie. Výstupom je dokumentácia obsahujúca svetelno-technické ukazovatele a vizualizáciu osvetľovaného priestoru. Súčasťou je aj súbor DWG s navrhovaným rozložením svietidiel. V našich projektoch osvetlenia navrhujeme moderné svietidlá využívajúce najnovšie technológie. Inteligentné systémy riadenia osvetlenia poskytujú svetelnej sústave pridanú hodnotu akou je komfort, flexibilita a nemalá úspora elektrickej energie. Osvetlenie sa môže autonómne prispôsobiť podľa intenzity denného svetla a prítomnosti alebo neprítomnosti osôb.

Vypracujeme Vám svetelno-technické výpočty pre:
  • komplexné osvetlenie budov vrátane exteriéru
  • osvetlenie cestných komunikácií
  • núdzové osvetlenie
  • osvetlenie športovískOživenie a programovanie riadiaceho systému osvetlenia DALI

K systémom riadenia osvetlenia poskytujeme technickú podporu vrátane služby oživenia a programovania.

Programovanie a konfigurácia sa vykonáva pomocou Designer a Toolbox softvéru.

Školenia inteligentného systému DALI

Spoločnosť DNA vychádza v ústrety všetkým záujemcom, ktorí majú záujem o aktuálne svetové trendy v oblasti osvetlenia budov, o využívanie progresívnych technológií či šetrných riešení v architektúre a organizuje školenia inteligentného systému DALI od spoločnosti Helvar. V prípade záujmu nás môžete kontaktovať.

PARTNERI